Hitta på sidan

Världshavsdagen - Skydda havet

Fira Världshavsdagen 8 juni på Sjöhistoriska museet i Stockholm eller häng med på länk. HaV är på plats och deltar i föredrag och panelsamtal om skydd av havet för att bevara biologisk mångfald. Vi och andra myndigheter och frivilligorganisationer ger sin syn på varför havet behöver skyddas och hur det ska gå till för att vi ska kunna nå målet att skydda 30 procent av världshavet till år 2030.

Datum

8 juni

Tid

8 juni klockan 13-15. Anmäl dig senast 6 juni.

Deltagare

  • Anna Lindstedt, Sveriges havsambassadör
  • Karin Lexén, Naturskyddsföreningen
  • Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet
  • Lena Tingström, Havs- och vattenmyndigheten
  • Karin Wall, Havs- och vattenmyndigheten
  • Mats Djurberg, Sjöhistoriska museet
  • Mattias Sköld, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Annica Sandström, Luleå tekniska universitet
  • Joel Wiklund Hult, Svenska Unescorådet

Arrangörer

Havsmiljöinstitutet, Formas, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, Polarforskningssekretariatet, Svenska Unescorådet, Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Stockholms unversitet och Universeum.

Om händelsen

Efter många år av förhandlingar har FN:s medlemsländer äntligen enats om globala regler för hur miljön i världshavet ska skyddas för att bevara biologisk mångfald och få ett hållbart nyttjande av havets resurser. Avtalet ses som avgörande för att nå målet att skydda 30 procent av världshavet till år 2030.

Sveriges havsambassadör Anna Lindstedt inledningstalar. Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, berättar varför vi behöver skydda havet och hur det kan hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden.
Lena Tingström på Havs- och vattenmyndigheten berättar om vad avtalet innebär och vad som förväntas av Sverige i arbetet med att skydda havet.

Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen tar oss med under ytan i ett skyddat hav och berättar vilka mervärden det kan ge oss.

På Havsmiljöinstitutets hemsida kan du läsa mer om programmet