Hitta på sidan

Inbjudan till dialogmöte

Datum

30 maj

Tid

Kl.10-12

Deltagare

Intressenter, experter, fiskare och forskare

Plats

Möjlighet till att delta på plats i Havs- och vattenmyndighetens lokaler i Göteborg (begränsat antal platser) samt digitalt per Skype (länk kommer att skickas senare).

Om händelsen

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till ett dialogmöte om regeringsuppdraget om utredning av licensprövningar och beståndsuppskattningar för att möjliggöra nyetablering av småskaligt fiske

Uppdraget ska redovisas den 30 december 2023.

Vid mötet kommer Havs- och vattenmyndigheten att gå igenom regeringsuppdraget och dess frågeställningar kommer diskuteras. Det kommer även ges möjlighet för deltagarna att inkomma med skriftliga inspel på regeringsuppdragets frågeställningar.

Anmälan

Anmäl dig senast onsdagen den 24 maj genom att mejla patrik.persson@havochvatten.se. Ange om du har tänkt delta på plats eller via länk.