Vägledning och planering kring enskilt dricksvatten

Växjö kommun, Ecoloop och EeVa nätverket bjuder in till kunskapsdag kring enskilt dricksvatten. Under dagen presenteras material och vägledning som tagits fram i ett HaV-finansierat projekt.

Datum

25 april

Tid

Kl. 10.00 - 16.00

Målgrupp

Kommuntjänstepersoner, miljö, plan, bygglov, VA, med flera.

Plats

Växjö kommunhus eller digitalt via länk

Om händelsen

Under dagen presenteras material och vägledning som tagits fram i ett HaV-finansierat projekt, som drivits av Livsmedelsverket, Boverket och SGU. Exempel på kommunal planering och hantering kommer också att presenteras.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här: https://forms.office.com/e/LBaWGgVuZg