Hitta på sidan

Gränsvattenmöte mellan Norge och Sverige

Norges och Sveriges respektive centrala myndigheter är bundna av det europeiska vattendirektivet, och ansvarar för att länderna uppfyller direktivets krav och rapportering.

Datum

25 april – 26 april

Tid

25 - 26 april

Deltagare

Norska Miljödirektoratet, regionala myndigheter i Sverige och Norge, HaV

Plats

Scandic Rubinen, Göteborg

Om händelsen

Centrala myndigheter utarbetar nationella regelverk, nationella system för klassificering av status, nationella samarbetsytor som Vann-Nett och VISS samt deltar i europeiskt arbete under den gemensamma genomförandestrategin. Nationella myndigheter säkerställer också nödvändig samordning med andra statliga myndigheter och tar fram nationell vägledning för att underlätta och harmonisera arbetet i vattendistrikt

Regionala myndigheter ansvarar för att leda det operativa arbetet med att i samverkan med berörda myndigheter och kommuner ta fram och följa upp regionala vattenförvaltningsplaner och åtgärdsprogram.

En gång inom varje planeringscykel på 6 år finns det behov av ett statusmöte mellan nationella och regionala myndigheter.

Anmäl dig här