Hitta på sidan

Spara datumet! Havsmiljöövervakning för framtid, innovation och hållbarhet (MEMFIS 2023)

Syftet med konferensen är att skapa ett forum där intressenter kan presentera och diskutera olika initiativ för att främja marin miljöövervakning.

Tid

9 - 10 november

Deltagare

Intressenter inom marin övervakning, marin hållbar förvaltning, beslutsfattare inom området, civilsamhället, teknisk innovation, marin forskning, forskningsfartygsförvaltning och dataanalys.

Plats

Stockholm, inbjudan från Havs- och vattenmyndigheten och Formas (Statligt forskningsråd för hållbar utvecklig).

Om händelsen

Syftet med konferensen är att skapa ett forum där intressenter kan både diskutera och presentera initiativ för att främja marin miljöförvaltning genom ett mer effektivt utnyttjande av nuvarande övervakningsinfrastruktur, innovativa övervakningsmetoder och analytiska resurser för att skapa en havsmiljöövervakning som verkligen kan utgöra en grund för att förverkliga rena hav och en hållbar blå ekonomi.

Konferensen kommer fokusera på framtiden och hur man kan nyttja och utveckla de resurser vi har för havsövervakning. Fokus kommer inte vara tillståndet i den marina miljön eller på resultaten av övervakning, utan snarare på hur man gör den bättre och mer effektiv.

Konferensen kommer hållas på engelska.

Mer information kommer på denna sidan.

hav-logotyp
logotyp för formas