Hitta på sidan

Miljöövervakningsdagarna 17-19 oktober

Miljöövervakningsdagarna 2023 anordnas den 17-19 oktober i Uppsala.

Datum

17 oktober – 19 oktober

Tid

Tisdag 17 oktober kl. 13.00 – onsdag 18 oktober kl. 13.00.

Deltagare

Alla som jobbar med miljöövervakning på länsstyrelser, statliga myndigheter, kommuner och organisationer samt forskare och utförare.

Plats

Aulan i Universitetshuset, SLU Ultuna, Almas Allé 10, 750 07 Uppsala

Om händelsen

Årets tema är ”Vad betyder miljöövervakningen för Sveriges miljöarbete?”. Temat knyter an till hur vi når ut med miljöövervakningens resultat så att de blir tillgängliga för dem som ska använda dem.

Politiker, beslutsfattare, allmänhet. Hur kan de ta del av våra data och använda dem? Hur gör vi våra resultat begripliga och hur tydliggör vi betydelsen av miljöövervakningens resultat?