Hitta på sidan

Uppföljningsmöte kring den marina miljön i 8+fjordar

HaV bjuder in till ett möte för att presentera material från workshopar som hölls tillsammans med projektet 8+fjordar under hösten 2022.

Datum

1 mars

Tid

Onsdagen den 1 mars kl. 18.30 – 21 (öppet för mingel från klockan 18)

Deltagare

Anmälan är öppen för alla

Plats

Kulturhuset Fregatten, Stenungssund

Om händelsen

Onsdagen den 1 mars bjuder vi in till ett nytt möte där vi presenterar materialet från tre workshopar som hölls i 8+fjordar i november 2022.

Ni får också lyssna till Peter Thor, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, som presenterar hela det färdiga kunskapsunderlaget om ekosystemet och de mänskliga belastningarna i 8+fjordar.

Det blir tillfälle att diskutera hur det insamlade materialet och kunskapsunderlaget kan användas i den fortsatta förvaltningen av den marina miljön.

Anmälan