Utvärdering konferens om akvatiska åtgärdsprogram ÅGP

Akvatisk ÅGP -träff 2023, Bommersvik.

Fyll gärna i dessa korta frågor för att utvärdera vad du tyckte om konferensen.

Stämde innehållet med det du förväntat dig?
Stämde innehållet med det du förväntat dig?Lärde du dig något nytt?
Lärde du dig något nytt?Fick du nya kontakter?
Fick du nya kontakter?Hur upplevde du organisationen?
Hur upplevde du organisationen?Vad tyckte du om passet Förlängd presentationsrunda?
Vad tyckte du om passet Förlängd presentationsrunda?Vad tyckte du om exkursionen?
Vad tyckte du om exkursionen?Kan du tänka dig att delta på en konferens om akvatiska åtgärdsprogram ÅGP nästa år också eller ska vi ta en paus och istället siktar på en gemensam träff för alla ÅGP (akvatiska och terrestra)?
Kan du tänka dig att delta på en konferens om akvatiska åtgärdsprogram ÅGP nästa år också eller ska vi ta en paus och istället siktar på en gemensam träff för alla ÅGP (akvatiska och terrestra)?