Hitta på sidan

Säl, skarv och fiske med livskraftig kustutveckling

Hur går det med regional ekosystembaserad förvaltning? Måndagen den 28 november bjuder Södra Bottenhavet in till en innehållsrik och engagerad temadag.

Datum

28 november

Om händelsen

Säl, skarv, fiske med livskraftig kustutveckling – Hur går det med regional ekosystembaserad havsförvaltning?

Måndag 28 november anordnar arbetsgruppen i Södra Bottenhavet för säl- och skarv en temadag för kustområdet Östhammar - Söderhamn. Dagen kommer bjuda på ett innehållsrikt schema, och med ett brett deltagande av yrkessamma intressenter hoppas vi på givande dialoger och diskussioner.

Utgångspunkt för temadagen är att förmedla en bild av nuläge, erfarenheter och dela kunskaper från förvaltningsarbete i andra områden. Samt koppla på arbetet med förvaltningsplaner i Gävleborgs och Uppsala län. HaV är med som avsändare.

Arbetsformen utgår från fakta och att respektfullt ta del av varandras perspektiv för att nå en långsiktig hållbarhet i arbetet.

Läs mer om temadagen här.

Tid och plats

  • Kl. 9:00-16:00
  • Plats: Gävle konserthus, Kungsbäcksvägen 22 Gävle.

Deltagare

Aktörer och intresserade, kommuner, tjänstemän, länsstyrelser, HaV-anställda mfl.

Agenda

Agenda för dagen hittar du här. Pdf, 119.7 kB.