Hitta på sidan

Aktörsforum Pilot Stockholms skärgård - digitalt möte

Tisdagen den 15 november är du välkommen att delta på Pilot Stockholms skärgårds digitala stormöte.

Datum

15 november

Tid

Kl. 9:00-12:30

Plats

Mötet sker digitalt via länk.

Deltagare

Aktörer, intresserade, länsstyrelser, kommuner, fiskare, yrkesutövare mfl.

Om händelsen

Detta är Pilot Stockholms skärgårds sjätte aktörsforum, det vill säga det stormöte där arbetsgrupperna kan presentera sina frågor för varandra och diskutera på tvärs.

För närvarande arbetar fem arbetsgrupper för fullt med frågor kring fisk- & fiskeförvaltning; processer & åtgärder; naturskydd; och fossilfri skärgårdstrafik.

Mötet kommer bli en blandning av att arbeta i grupperna och interagera med hela stormötet. För att kunna anpassa dagordningen på bästa möjliga sätt efter vilka som deltar ber vi er att anmäla er, senast onsdag den 9:e november.

Anmälan

Fyll i anmälningsformuläret nedan.