Hitta på sidan

Aktörsforum Södra Bottenhavet

Digitalt möte gällande ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet

Datum

25 oktober

Tid

08:30 - 11:30

Deltagare

Intressenter, företagare, länsstyrelser, kommuner med flera.

Plats

Digitalt.

Om händelsen

Aktörforum är en unik möjlighet att få inblick i det breda arbetet för havet som bedrivs och att kliva in som aktör för att tillsammans driva denna kraftsamling framåt! Detta är det sjätte aktösforum som hålls i Södra Bottenhavet.

Varmt välkomna!