Hitta på sidan

Samverkan vid lokalt åtgärdsarbete - workshop i Göteborg

Varmt välkomna till en workshop i samarbete med SLU och LEVA om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete.

Datum

20 oktober

Om händelsen

I samarbete med Magnus Ljung på SLU erbjuder LEVA-Lokalt engagemang för vatten en workshop om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete. Workshopen är en fortsättning på utbildningen i våras.

Fokus på workshopen är den lokala samverkansprocessen och att ge stöd för ert eget arbete utifrån era egna exempel och frågor. Översiktligt preliminärt program för dagen presenteras längre ner på sidan.

Konferensen är avgiftsfri och Havs- och vattenmyndigheten bjuder deltagare på lokal och mat.

Tid

  • Fika från 09.30
  • Workshopen pågår Kl. 10-16

Plats

Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg.
Konferenshotellet ligger precis bredvid Göteborgs centralstation.
Länk till Scandic Crown

Målgrupp

Lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler lokala åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med lokalt vattenvårdsarbete.

Det är inget krav att du gick den digitala grundutbildningen i våras för att delta i workshopen, men du behöver ha grundkunskaper om lokal samverkan genom eget arbete eller andra kurser.

Preliminärt program

Workshop om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete 20 oktober.

Tid

Områden

9:30

Kaffe och smörgås

10:00

Välkomna, presentation av dagen och deltagare
Introduktion om LEVA och aktiviteter under 2022 (HaV)

10:15

Återkoppling till utmaningar för den lokala samverkan som togs upp vid vårens utbildning. Samtal om era egna utmaningar just nu. Med utgångspunkt från era utmaningar genomförs samtal om förutsättningarna för er lokala samverkan. (SLU)

11:45

Lunch

13:00

Tematiska diskussioner och erfarenhetsutbyte utifrån förmiddagens utvalda utmaningar. Hur kan du ta med dig kunskapen i ditt dagliga arbete? (SLU)

14:30

Kaffe och tilltugg

15:00

Grundläggande principer för samverkansprocesser. Vad bör ni ha med er i ert fortsatta arbete? Vad kan LEVA fortsätta stötta med? (SLU och HaV)

16:00

Avslut

Anmäl dig

  • Ingen Konferensavgift.
  • Sista anmälningsdagen är fredagen den 7 oktober 2022. Efter det kan du kontakta Anna Ek om det finns platser. Det finns begränsat antal platser och om de tar slut får du gärna maila Anna om att du vill delta, så kan det förhoppningsvis ordnas ännu en workshop.