Nationell marin restaureringskonferens 2022

Välkommen till Sveriges femte konferens kring restaurering i marin miljö. Den 16 och 17 november anordnar Länsstyrelsen en Nationell marin restaureringskonferens i Luleå.

Datum

16 november – 17 november

Tid

Konferensen startar onsdagen den 16 november kl. 11:30 och avslutas torsdagen den 17 november kl. 16:00.

Plats

Elite Stadshotell, Luleå

Deltagare

Konferensen riktar sig till länsstyrelser, kommuner, forskare och privata aktörer med intresse för åtgärder i marin miljö.

Om evenemanget

Välkommen till två dagar där du kommer att få ta del av aktuella projekt och
erfarenheter från marina restaureringar både inom och utanför Sverige.

I år är det Länsstyrelsen i Norrbotten som bjuder in till konferensen med fokus på biologisk återställning, ekologisk kompensation och fysisk restaurering i marin miljö.

Konferensen är regelbundet återkommande, vart annat år och arrangeras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.