Hitta på sidan

Informationsmöte om havsplaneringsprocessen

HaV bjuder in kommuner och regioner till informationsmöte om den nya havsplaneringsprocessen.

Datum

15 juni

Tid

Klockan 10.00-12.00.

Deltagare

Kommuner och regioner med kust.

Plats

Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar innan mötet.

Om händelsen

Vi på HaV har startat arbetet med att ta fram förslag till ändrade havsplaner och därför vill vi nu bjuda in kommuner och regioner med kust till ett digitalt informationsmöte. På mötet kommer också Energimyndigheten samt länsstyrelsen att delta. På mötet kommer vi att informera om hur vi lägger upp havsplaneringsprocessen, om möjligheter att delta i den och om olika relaterade regeringsuppdrag.

Anmälan