Dialogmöte - Faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter

HaV bjuder in intressenter, experter, fiskare och forskare till ett första dialogmöte om regeringsuppdraget om att analysera faktorer att beakta i ett system med överlåtbara demersala fiskerättigheter.

Datum

24 maj

Tid

Kl.9-12

Deltagare

HaV bjuder in intressenter, experter, fiskare och forskare till ett första dialogmöte.

Plats

Möjlighet till att delta på plats i Havs- och vattenmyndighetens lokaler (mycket begränsat antal platser) samt digitalt per Skype (länk kommer att skickas senare).

Om händelsen

I arbetet med ett tidigare regeringsuppdrag, Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter, (2020) påbörjades en diskussion om möjligheter och risker vid utformningen av ett system med demersala fiskerättigheter och hur man på bästa sätt kan uppnå förvaltningens olika mål genom rätt utformning. I den skriftliga och muntliga dialogen lyftes många viktiga aspekter som utgör en viktig grund för det fortsatta arbetet.

Vid detta möte kommer en genomgång av regeringsuppdraget att ske samt en diskussion kring några av de frågeställningar som tas upp i uppdraget.

Regeringsuppdraget ska redovisas den 16 januari 2023.

Anmälan

Senast tisdagen den 17 maj genom att maila till patrik.persson@havochvatten.se. Var vänlig att ange om ni har tänkt delta på plats eller via länk.