Informationsmöte för fiskare som vill delta i REM-försök

HaV bjuder in till informationsmöte om försök med kameror och sensorer (REM – Remote Electronic Monitoring) ombord på fiskebåtar.

Datum

22 april

Tid

Kl. 10-12

Plats

Havs- och vattenmyndigheten, Gullbergs Strandgata 15, Göteborg eller digitalt.

Meddela i anmälan om du deltar på plats eller önskar länk för att delta digitalt.

Anmäl dig till informationsmöte på rem@havochvatten.se senast 20 april.

Om händelsen

HaV bjuder in till informationsmöte om försök med kameror och sensorer (REM – Remote Electronic Monitoring) ombord på fiskebåtar. Syftet med försöket är att tillsammans med fisket undersöka hur en framtida fiskerikontroll med fullt införd REM kan fungera.

Anmälan är öppen för dig som vill delta i försöket. Vi väljer att ansökan sker genom upphandling och anbudsförfarande för att du som ansöker ska behandlas jämlikt och rättvist.

Vill du veta mer om försöket eller har frågor om anbudsförfarandet, anmäl dig till informationsmöte på rem@havochvatten.se senast 20 april.

HaV söker fartyg från följande fiskerier:

  • fiske med trål efter demersala arter fisk och kräfta
  • fiske efter nordhavsräka
  • fiske med trål efter pelagiska arter