Hitta på sidan

Aktörsforum 4 Södra Bottenhavet

Workshop för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet.

Datum

11 maj

Tid

Kl. 13-16

Deltagare

De aktörer som vanligen deltar i våra aktörsforum. Intressenter, företagare, länsstyrelser, kommuner med flera.

Plats

Digitalt.

Om händelsen

Det är dags för oss att mötas igen. Denna gång digitalt. Aktörsforum stödjer ett brett ekosystem-perspektivet där vi möts och arbetar över gränser. Den här gången fördjupar vi arbetet och fortsätter arbetet i arbetsgrupperna.

Anmäl dig