Hitta på sidan

Anmälan: Aktörsforum Pilot Stockholms Skärgård

Välkommen till Pilot Stockholms fjärde aktörsforum. Den 5 maj träffas vi på plats i Stockholm och fortsätter vårt arbete i olika arbetsgrupper, och tar frågorna vidare inom ekosystembaserad havsförvaltning. Följ med på vår gemensamma resa!

Datum

5 maj

Tid

Den 5 maj klockan 11.00-16.00.

Deltagare

Aktörer, intressenter som är involverade i piloten, länsstyrelser, kommuner, projektledare, med flera.

Plats

Mindepartementet, Skeppsholmen, Stockholm

Om händelsen

Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen Stockholm och Pilot Stockholms Skärgård bjuder in till aktörsforum.