Hitta på sidan

LEVA inspirationsdagar 20-21 juni 2022

Välkomna på inspirationsdagar i Enköping! Mötesplats för erfarenhetsutbyte om lokalt åtgärdsarbete.

Datum

20 juni – 21 juni

Ladda ner inbjudan PDF Pdf, 1.2 MB.

Kartor över Enköping och måndagens fälttur finns i inbjudan.

Om händelsen

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Enköpings kommun, Jordbruksverket, LRF och Vattenmyndigheterna, bjuder in till LEVAs inspirationsdagar 2022. Äntligen kan vi börja ses igen, så passa på att delta i detta uppskattade erfarenhetsutbyte!

Enköpings kommun har varit ett av LEVAs pilotområden 2019-2021 och fortsätter det lokala åtgärdsarbetet genom att själva finansiera åtgärdssamordning för att skapa bättre vatten i kommunen. Under fältturen på måndagen kommer du få se några av åtgärderna som blivit genomförda. På plats i fält får ni också möta markägare som engagerat sig på olika sätt i projektet.

Målgrupp

Lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler lokala åtgärder. Du kan vara finansierad via LOVA-medel eller arbeta på vattenråd/vattenorganisation, kommun, länsstyrelse eller annan organisation med lokalt vattenvårdsarbete. Vi välkomnar också deltagare som har uppdrag att stödja lokala aktörer i deras åtgärdsarbete såsom länsstyrelser och nationella myndigheter.

Anmäl dig

Anmälan till LEVA inspirationsdagar 20-21 juni 2022

Anmälan senast torsdag 2 juni.

Plats

Kompassen i Enköping, www.kompassenkonferens.se

Boende

Deltagare bokar och bekostar eget boende. HaV har förhandsreserverat rum på Best Western Park Astoria som ligger 1 km från konferenslokalen. Dessa rum hålls bokade fram till 4 veckor innan, så för att vara säker på att få boende där behöver ni boka boende senast 23 maj! Ange Havs- och vattenmyndigheten när ni bokar.

Transporter

På fältturen åker vi gemensam buss, men det finns parkeringsplats för enstaka egna bilar vid besöksmålen.

Konferensavgift

Konferensavgift exklusive moms är 660 kr. 25% moms tillkommer (165 kr), totalt inklusive moms 825 kr. Moms tillkommer exempelvis inte för statliga myndigheter. Avgiften bekostar fältfika, tvårätters middag och snacks till minglet dag 1. Dag 2 får du förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. HaV står för kostnaderna för konferenslokaler och buss på fältturen.

Konferensavgiften betalas in i förskott innan mötet, helst senast 10 juni:

 • Havs- och vattenmyndighetens bankgironummer för inbetalning: 199-6669
 • Havs- och vattenmyndighetens momsregistreringsnummer: SE202100642001
 • Märk betalningen med LEVA
 • Namn på alla som betalningen avser + organisation och e-post
 • Betald avgift återbetalas vid avanmälan innan 2 juni
 • Anmälan och betald avgift kan överlåtas till annan deltagare vid förhinder
 • Vid frågor om betalning vänligen kontakta Ingela Bauner på Havs- och vattenmyndigheten: ingela.bauner@havochvatten.se

Frågor om inspirationsdagarna ställs till :

Anna Ek: 010- 698 6048

Preliminärt program måndag 20 juni

Ni behöver själva ordna lunch. Kompassens lunchrestaurang är öppen för dagens lunch kl. 11-13.30 ifall ni vill äta där innan bussturen.

13.00 Samling utanför entrén för Kompassen konferens för avcheckning deltagare

www.kompassenkonferens.se

Har du blivit försenad ring Anna Ek 076 - 538 61 93

13.15 Avfärd med gemensam buss från Kompassen konferens

Du kan även ta egen bil om du vill, det finns parkeringsplatser vid besöksmålen.

Åtgärder i fält under ledning av Cassandra och Johan från Enköpings kommun

Vi kommer besöka och höra om anläggandet av:

 • dagvattenparken Paddeborg med fosfordamm
 • återmeandringsprojekt i Tillinge
 • fosfordamm i Lundby
 • slamdammar på Lundby gård som används för att mellanlagra avloppsslam innan spridning i salixodlingar

Kaffe/te och smörgås och frukt ute i fält

18.00 Tillbaka vid Kompassen

Vi stannar till vid Park Astoria för de som vill checka in först och sen gå till Kompassen.

19.00 Middag på Kompassen konferens

Middag

20.00 Kvällsmingel på Kompassen konferens

Kvällsmingel

Preliminärt program tisdag 21 juni

Kompassen konferens i Enköping: www.kompassenkonferens.se

09:00 Välkomna

Presentation av dagen och deltagare på mötet

09.15 LEVAs stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete

 • hur ser uppdraget ut framöver?
 • planering och prioritering av aktiviteter
 • vad är lokal åtgärdssamordning?

Grupparbete i öarna:

 • Vad kan vi lära av varandra?
 • Hur kan vi ha erfarenhetsutbyte regionalt och nationellt?

Förmiddagsfika under grupparbeten

11.00 Greppa näringen

 • Jubileum - vad har Greppa näringen gjort under drygt 20 år och hur jobbar de framåt?
 • Hur kan man arbeta som åtgärdssamordnare på ett effektivt sätt tillsammans med Greppas rådgivare?

11.30 Enköpings kommun presenterar hur de arbetar med vattenförvaltning

Historien om kommunens vattenförvaltningsvandring. Hur den årliga återrapporteringen till Vattenmyndigheten har växlades upp genom den strategiska vattengruppen, fram till de vattenplaner som de tagit fram och det proaktiva arbete de bedriver genom sin åtgärdssamordnare.

12.15 Lunch på Kompassen

Lunch

13.30 Pengar, pengar, pengar

 • Kommande miljöersättningar i gemensamma jordbrukspolitiken 2023- 2027
 • LOVA-medel 2022 – 2024

14.00 Verktyg för åtgärder i jordbruket - LIFE IP Rich waters

Presentation om gårdsvisa vattenplaner, kartor som beslutsunderlag samt sensorer och mätteknik. Diskussion i smågrupper om hur dessa verktyg kan användas i åtgärdsarbetet.

15:00 Avslut samt kaffe och kaka på Kompassen

Avslut

15.15 Promenad

Enköpings kommun leder samtal om de vägval man gjort för att möjliggöra passerbarhet förbi det dämme som ligger vid Drömparken i Enköpingsån. Promenaden tar ca 45 min. Om du ska till centralstationen efter vandringshindret räkna med en timme.