Hitta på sidan

Välkommen till nationell workshop

Om kartläggning och tillsyn av vattenuttag.

Datum

4 maj – 5 maj

Tid

9.30 - 15.00

Deltagare

Vattenhandläggare på länsstyrelserna

Plats

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns lokaler på Stora Badhusgatan 2, Göteborg

Om händelsen

Syftet med dagarna är bland annat att:

  • Höja kunskapen om vilka informationskällor som kan användas för att inventera uttag av vatten
  • Visa på möjligheter att identifiera områden som är särskilt känsliga för uttag av vatten
  • Diskutera vanliga villkor för uttag, hur de formuleras och hur de kan följas upp vid ett tillsynsbesök
  • Förmedla erfarenheter från tillsynsinsatser som genomförts

Programmet håller på att tas fram, men utgångspunkten är att föreläsningar kommer varvas med eget arbete. Vänd blad för ytterligare detaljer. Det kommer vara möjligt att delta på distans under föreläsningsdelarna som hålls i plenum.

Anmälan görs via denna länk

Sista anmälningsdag är den 27 april.

Antalet platser är begränsat och om platsantalet inte räcker till alla som anmäler sig så kommer vi som arrangerar att prioritera att så många länsstyrelser som möjligt får en chans att delta med någon representant.

Evenemanget genomförs som ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, SGU och SMHI.

Frågor om evenemanget ställs i första hand till Susanna Hogdin på Havs- och vattenmyndigheten, e-post susanna.hogdin@havochvatten.se och i andra hand Anna-Karin Rasmussen på Havs- och vattenmyndigheten, anna-karin.rasmussen@havochvatten.se

Preliminärt program

Onsdag den 4 maj

9.30 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 12.00 Inledning

  • tillsyn av vattenuttag enligt miljöbalken, mål och förutsättningar
  • praktiska erfarenheter från tillsynsinsatser
  • exempel på informationskällor om uttag - register, statistik och andra underlag

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Workshops, inventeringsarbete på länsnivå

15.00 – 16.00 Avrundning med diskussion i storgrupp

Gemensam middag på kvällen på egen bekostnad för den som vill

Torsdag den 5 maj

8.30 – 12.00 Reglering av vattenuttag

  • genomgång av typiska domar med begränsningar och villkor
  • hur kan vi identifiera områden i landskapet som är känsliga för vattenuttag?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Avslutning – diskussion om utveckling av handläggarstöd för tillsyn

15.00 Avslut och hemresa