FN-konferens Stockholm+50

Stockholm+50 är ett FN-möte som hålls i Stockholm den 2-3 juni 2022. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.

Datum

2 juni – 3 juni

Deltagare

Alla relevanta större grupper och intressenter, inklusive representanter för unga, från det civila samhället och den privata sektorn uppmuntras att bidra till diskussioner inför Stockholm+50.

Plats

Stockholmsmässan i Älvsjö i Stockholm.

Om händelsen

Stockholm+50 ska bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid och samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete och handling. Ambitionen är att snabba på genomförandet av åtaganden som gjorts inom Agenda 2030 och att främja hållbar återhämtning efter pandemin.