Hitta på sidan

VA-mässan

På VA-mässan skapas kontakter mellan uppdragsgivare, tillverkare och entreprenörer. Här förenas vattenkrafterna som tillsammans kan utveckla en stabilare grund för ett tryggt och hållbart samhälle.

Datum

29 mars – 31 mars

Plats

Elmia, Jököping

Om händelsen

VA-mässan är den ledande branschmötesplatsen för affärer, investeringar och erfarenhetsutbyte inom VA- och vattensektorn. Här möts både privat och offentlig sektor för att utvecklas, lära sig och investera i lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid.

För att kunna implementera nya lösningar och tillvägagångssätt behöver branschen mötas. VA-mässan är arenan för alla intressenter där frågor som stabil försörjning av samhällsviktiga resurser, hållbara innovationer och lösningar står i fokus.