Hitta på sidan

Konferens om akvatiska åtgärdsprogram

Den 27-28 april hålls en konferens för dig som arbetar med akvatiska åtgärdsprogram, ÅGP.

Datum

27 april – 28 april

Tid

27 april 11.00-17.30

28 april 08.00-15.00

Deltagare

Länsstyrelsepersonal som arbetar med akvatiska åtgärdsprogram, ÅGP.

Begränsat antal deltagare. Anmäl dig i formuläret nedan.

Plats

Quality Hotel Prisma Ekedalsgatan 2, 541 24, Skövde. Konferenshotellet ligger cirka 10 minuters gångväg från stationen.

Om händelsen

Havs- och vattenmyndigheten, i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och SLU Artdatabanken ordnar den 27 och 28 april en konferens om akvatiskt åtgärdsarbete.

Konferensen är avgiftsfri . Kost och enkelrum bekostas av HaV.

Program

11.00 Välkommen till Skövde – Nyheter från Havs- och vattenmyndigheten och SLU Artdatabanken

12.00 Lunch

13.00 Erfarenhetsutbyte – goda exempel och utmaningar

· Artinriktad naturvård/ ÅGP:s roll i det praktiska bevarandearbetet (Mikael Svensson, SLU Artdatabanken)

· ÅGP Ålgräsängar (Beatrice Alenius, Länsstyrelsen Västra Götaland)

· ÅGP Havsnejonöga (Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen Halland)

· ÅGP Småsvalting (Mats Thuresson, Länsstyrelsen Stockholm)

· ÅGP Asp (Anders Larsson, Tyréns)

15.00 Fika

15.30 Exempel på arbetssätt inom terrestra ÅGP

· ÅGP Mnemosynefjäril (Annika Lydänge, Länsstyrelsen Blekinge)

15.50 Gruppdiskussioner och återkoppling till de samlade deltagarna

· Diskussioner inom grupp A-E

· Diskussioner inom grupp 1-5

· Återkoppling

17.30 Avslut

18.30 Middag och barhäng (till 23.00)

08.00 Exkursion (Tidan, Mariestad – asp, restaurering, med mera)

12.00 Lunch

13.00 Erfarenheter från arbete med kunskapsuppbyggande program

KUP 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten (Maria Carlsson, Länsstyrelsen Jönköping)

13.30 Möjliga finansieringskällor för ÅGP- åtgärder

Exempel från olika projekt

15.00 Avslut och fika

Anmälan