Hitta på sidan

Samverkan vid lokalt åtgärdsarbete - digital grundutbildning

Vad behöver man tänka på för att skapa lokalt engagemang för vattenvårdsåtgärder? Vad kan vi lära oss om samverkan från genomförda projekt och pågående forskning? Vad kan vi lära oss av varandra?

Datum

26 april

Tid

Kl. 09.00- 12-00

Plats

Digitalt via Skype.

Om utbildningen

LEVA – Lokalt engagemang för vatten bjuder in till två utbildningsdagar om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete. Utbildningen vänder sig till lokala aktörer som arbetar med att skapa engagemang och genomföra vattenvårdsåtgärder. Målgruppen är olika former av åtgärdssamordnare eller genomförare av restaureringsåtgärder. Du kan exempelvis arbeta på kommun eller länsstyrelse, eller arbeta i vattenråd eller annan ideell organisation.

I samarbete med Magnus Ljung på SLU erbjuder LEVA en digital grundutbildning som följs av en fördjupande workshop i Göteborg. Datum för workshopen är ännu inte bestämd.

Anmäl dig

Sista anmälningsdag 19 april. Efter det kan du kontakta Anna Ek om det finns platser.

Preliminärt program

Digital grundutbildning om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete 26 april.

 • 09.00 Välkomna, presentation av dagen och deltagare HaV
  Introduktion om LEVA och aktiviteter under 2022.
 • 09.15 Vad tycker ni är de största utmaningarna i lokal samverkan? SLU och HaV
 • 09.25 Förutsättningar för samverkan SLU
  Varför samverkan? Hur samverka? Framgångsfaktorer. Ledarskapets betydelse.
 • 10.00 Bensträckare 15 min
 • 10.15 11 tips från LEVA om samverkan vid lokalt åtgärdsarbete HaV
 • 10.45 Praktiska tips från åtgärdssamordnare
 • 11.15 Bensträckare 5 min
 • 11.20 Lärdomar från olika projekt SLU
 • 11.40 Frågestund
 • 11.50 Information om uppföljande workshop och önskemål från deltagare
 • 12.00 Avslut