Hitta på sidan

Aktörsforum Ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet

Workshop för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet.

Datum

17 mars

Tid

Kl. 11.00 - 16.00

Om händelsen

Detta är den tredje workshopen för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet, där vi tillsammans fortsätter att utveckla samarbetet kring frågor vi behöver att kraftsamla kring. Ambitionen är att arbeta i linje med ekosystemets gränser, med helhetsperspektiv och hög grad lokal delaktighet.

Läs hela inbjudan här. Pdf, 32.4 kB.

Anmäl dig