Aktörsforum Ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet

Detta är den andra workshopen för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet, där vi tillsammans ska utveckla samarbetet kring frågor vi behöver kraftsamla kring.

Datum

15 december

Tid

Kl. 12.00-16.00

Plats

Digitalt

Om händelsen

Detta är den andra workshopen för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet, där vi tillsammans ska utveckla samarbetet kring frågor vi behöver kraftsamla kring. Ambitionen är att arbeta i linje med ekosystemets gränser, med helhetsperspektiv och hög grad lokal delaktighet.

Anmäl dig till workshopen