Lanseringswebbinarium om ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

På webbinariet får du möjlighet att höra tankarna bakom strategin och hur den kommer att påverka vårt gemensamma tillsynsarbete. Från början av oktober kan du ta del av strategin på webben.

Datum

12 oktober

Tid

Kl.09.00 - 11.30

Deltagare

Webbinariet riktar sig i första hand till dig som arbetar med tillsyn på en kommun, länsstyrelse eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Även du som arbetar på en tillsynsvägledande myndighet är välkommen!

Plats

Online

Om händelsen

Strategin kommer att presenteras av GD:ar, processledare och arbetsgruppen för strategin med representanter för de sex olika tillsynsområdena:

  • Tillsyn natur, artskydd och områdesskydd
  • Tillsyn vattenverksamhet
  • Tillsyn miljöfarlig verksamhet
  • Tillsyn förorenade områden
  • Tillsyn hälsoskydd
  • Tillsyn avfall

Program kommer inom kort. Webbinariet är kostnadsfritt.