Hitta på sidan

Möte med CCAMLR

Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources kommer att hålla sitt årliga möte på huvudkontoret i Hobart, Australien.

Datum

18 oktober – 29 oktober

Deltagare

Mötet kommer att hållas för på huvudkontoret i Hobart för medlemmar och intressenter med möjlighet till virtuellt deltagande.

Om händelsen

På agenda kommer flera viktiga punkter lyftas för beslut och diskussion, bland annat ska delar inom fiskeregleringen och förvaltning förnyas och uppdateras för perioden 2021/2022, men även klimatförändringars effekter på bevarandet av Antarktis marina levande resurser och marina områdesskydd står med på agendan.

Tre förslag om nya marina områdesskydd finns med till årets möte:

  • Weddellhavets marina områdesskydd
  • östra Antarktis marina områdesskydd och
  • Antarktiska halvöns marina områdesskydd.

Läs mer om CCAMLR.