Vinnovas Innovationsvecka

Innovationsveckan för alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet.

Datum

4 oktober – 8 oktober

Deltagare

Alla som utvecklar offentlig sektor.

Om händelsen

Under denna vecka fokuserar vi på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor.

Programmet skapar vi tillsammans. Veckans aktiviteter arrangeras av olika aktörer runtom i landet. Du bestämmer själv vad du vill anordna för aktivitet. Genom att lägga in era aktiviteter på Innovationsveckan.nu blir ni del av ett gemensamt program.

SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG erbjuder plattformen för det gemensamma programmet där alla aktiviteter blir tillgängliga och sökbara.