Webinar om arbetet med framtagande av framtidens cirkulära fiskeredskap

Det har nyligen startats ett europeiskt standardiseringsarbete gällande fiskeredskap och vattenbruksutrustning och deras cirkularitet och återvinningsbarhet. SiS presenterar arbetet kring detta.

Datum

9 september

Tid

13.00 - 15.00

Deltagare

Inbjudna svenska aktörer

Plats

Zoom-möte

Om händelsen

Cirkularitet och återvinningsbarhet för fiskeredskap och vattenbruksutrustning – nytt område inom europeiskt standardiseringsarbete

För att stödja utvecklingen av miljömedveten design, livscykeltänkande och återvinningsbarhet för fiskeredskap (inklusive fritidsfiske) och vattenbruksutrustning startar nu ett europeiskt standardiseringsarbete som ska ta fram standarder som underlättar arbetet inom:

  • Hållbara produkter (minska, ersätta, redesign, marknadsföring)
  • Hållbar användning av produkter (minska, återanvända)
  • Hållbara tillverkningsmetoder (reducera)
  • Förbättrad insamlings-, transport- och återvinningsmetod
  • Bred implementering av cirkulära affärsmodeller.

Standardiseringsarbetet kommer att bedrivas i relation till EU-direktiven om Single Use Plastics och Port Reception Facilities samt andra EU- policys och regelverk som kommer att påverka fiskesektorn.

SIS bjuder därför in till detta möte för att ge aktörerna möjlighet att engagera sig, få strategisk information och påverka innehållet i de kommande standarderna.