Hitta på sidan

Seminarium under Almedalsveckan

Ett levande hav och svensk fisk till alla – hur får vi ekvationen att gå ihop och vems är ansvaret?

Datum

5 juli

Tid

13.00 - 13.45

Deltagare

Under årets digitala Almedalsvecka, arrangerar Marint centrum i Simrishamn, tillsam­mans med Blått centrum Gotland och Östersjödagarna, ett seminarium om situationen för fiskbestånden och fisket i Östersjön. I seminariet deltar politiker, experter och generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, för att diskutera hur en hållbar fiskeriförvaltning utformas.

Om händelsen

Havsmiljön, situationen för fiskbestånd och fiskerinäring i Östersjön är akut. En orsak är dödläget i fiskeriförvaltningen med olika syn på möjligheten att styra fisket och vem som har mandat att bestämma. Hur kan vi förbättra samspelet mellan politik och myndigheter och nå ett hållbart fiske?

Medverkande:

  • Emma Nohrén, Ordförande (moderator), Miljömålsberedningen
  • Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
  • Christina Nordin, Generaldirektör, Jordbruksverket
  • Henrik C. Andersson, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Stockholm
  • Jesper Skalberg-Karlsson, Regionråd, (M), Region Gotland
  • Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, (S)