Hitta på sidan

Seminarium 6 oktober om vattenskyddsområden med fokus på ny vägledning från HaV

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till två seminarier om vattenskyddsområde. Fokus för båda tillfällena är HaV:s nya vägledning om att inrätta och förvalta vattenskyddsområden, rapport 2021:4.

Datum

6 oktober

Tid

Kl.10.00 - 15.30

Deltagare

VA-huvudmän, konsulter som arbetar med beslutsunderlag om vattenskyddsområde och kommunala tjänstemän

Plats

Skype, länk skickas ut till alla med e-post innan mötet.

Om händelsen

Vägledningen från HaV.

Program

10.00 – 12.00 Ny vägledning om vattenskyddsområde, skillnader mot tidigare vägledning och exempel på förändrat arbetssätt

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.50 Utformning av vattenskyddsföreskrifter

10 min bensträckare

14.00– 15.20 Exempel på riskbaserat arbetssätt hos vattenproducenten Norrvatten

15.20 – 15.30 Avrundning av dagen

Anmälan

Seminariet är fullbokat. Om du är intresserad av en reservplats kan du mejla till Susanna Hogdin. I mejlet får du gärna skriva att det gäller: Reservplats för seminarium om vattenskyddsområden den 6 oktober.