Uppstartsmöte Ekosystembaserad havsförvaltning i Stockholms skärgård

Vi vill samla alla viktiga aktörer i området för att påbörja en gemensam kartläggning av havsmiljön med syfte att ta fram en strategi för att nå miljömålen och ett hållbart nyttjande av havet.

Datum

2 september

Tid

Kl. 16.00 - 18.00

Plats

Digitalt (Länk kommer senare).

Anmäl dig till mötet