3rd International Ocean Governance Forum

Generaldirektören deltar i IOG Forum.

Datum

20 april

Tid

kl. 14-17

Deltagare

Generaldirektör Jakob Granit

Plats

Digital event

IOG Forum ska stödja, följa upp och vidareutveckla EU policyn International ocean governance: an agenda for the future of our oceans, som är en integrerad del av den europeiska Green Deal och EU: s svar på FN: s 2030-agenda, särskilt the Sustainable Development Goal (SDG) 14, “Life Below Water”.