Förbättrad kunskap för åtgärder av förorenade sediment

Hur kan vi gemensamt bidra till en effektiv framtida hantering av förorenade sediment?

Datum

18 november


Tid

Klockan 13: 00-14: 30

Deltagare

Naturvårdsverket, SGU, SGI, Länsstyrelserna och HaV i samverkan.

Plats

Digitalt, Skype.

Förorenade sediment är idag ett prioriterat miljöproblem med en tydlig koppling till flera av våra miljömål. Inom regeringsuppdraget om förorenade sediment vill vi höja kunskapen på området och skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv hantering av sedimenten. För att vi ska klara detta behöver vi ditt engagemang och din kunskap i vårt fortsatta arbete. Därför bjuder vi in ​​till detta seminarium som vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är involverad i process för åtgärder av förorenade sediment och vill vara med och påverka vårt fortatta arbete genom t.ex. deltagande i workshops, ta del av remisser, pågående forskning eller vara med i ett framtida branschforum.

Under seminariet kommer vi bland annat att berätta om vårt arbete med att bygga en kunskapsplattform och upprätta ett branschforum för det framtida arbetet med åtgärder av förorenade sediment. Vi kommer även att informera om vår pågående arbetet så här långt med att ta fram väglednings- och stödmaterial, nya utvalda pilotprojekt och pågående och planerade fältundersökningar. Du kommer även att få veta mer om hur du själv kan bidra med konkret i vårt fortsatta arbete.

Så varmt välkommen att delta den 18 november 2020 klockan 13: 00-14: 30 via Skype .

Länk till seminariet och en detaljerad agenda skickas ut i god tid innan.

Har du frågor om seminariet så hör gärna av dig till projektledare: Jon Engström, e-post eller på telefon 010-6981171