Slutkonferens för projekt Tre Skärgårdar

Konferensen kommer att genomföras digitalt med ett pass torsdagen den 10 september och ett pass fredag den 11 september.

Datum

10 september – 11 september


Program (översiktligt):

10 september kl. 13-16

13:00: Välkomna

13:10: Praktiska saker, konferensens genomförande

13:20: Projektets bakgrund, avgränsningar och förväntningar och genomförande

13:50: Presentation projektresultat, analys och slutsatser

15:00: Presentation slut

15-:00 - 16:00. Möjlighet för fler frågor, diskussion och reflektioner från deltagarna

11 september kl. 9-11

09:00: Inloggning och sammanfattning dag 1

09:15: Diskussion, reflektion, inkomna synpunkter och kommentarer på slutsatser

10:00: Panelsamtal, land, region och förvaltningsperspektiv

10:40: Summering, tankar, fortsättning och avslut

11:00: Utloggning

Konferensen hålls på svenska som huvudspråk och med möjlighet att ställa frågor, kommentera och få svar på engelska. Delar av presentationsmaterialet kommer vara på engelska.

Anmälan

Du får en bekräftelse på din anmälan via e-post och veckan innan konferensen kommer länk och instruktion för inloggning.

På grund av tekniska begränsningar kan vi inte lova att mer än 50 personer kan delta vid varje tillfälle.

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till konferensen.

Mer om projektet Tre Skärgårdar

Projekt Tre Skärgårdar har genomförts av Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för myndighetens uppdrag att utveckla Östersjösamarbete.

Projektet syftar till att undersöka, utveckla, ge förslag och enkelt beskriva hur ekosystem och deras utveckling och därmed sammanhängande tjänster kan stödja och stimulera en sund samhällsekonomisk utveckling i de berörda skärgårdsområdena.

Detta sker genom utvecklat samarbete över landsgränser och utvecklat Östersjösamarbete.