Webbinarium 8 juni: Det svenska årtiondet för havsforskning

I samband med World Ocean Day den 8 juni arrangeras ett webbinarium om det svenska bidraget i FN:s årtionde för havsforskning och hållbarhet. Webbinariet riktar sig till berörda aktörer och utgör startskottet för arbetet med havsdecenniets svenska aktiviteter. Välkomna!

Datum

8 juni


Tid

Kl. 8:00-9:30

Plats

Digitalt, länk skickas via mail när anmälan är gjord.

Om

Tillsammans har Formas, SMHI, Sida och Havs- och vattenmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för hur Sverige ska bidra för att FN:s årtionde för havsforskning ska bli framgångsrikt. HaV deltar i arbetet med att ta fram den svenska planen och arbetet med att samla svenska prioriteringar och aktiviteter inför årtiondet är i full gång. Den 8 juni presenterar Formas regeringsuppdraget och de föreslagna prioriterade områdena.

Länk till anmälan och mer information om programmet finns här: Det svenska årtiondet för havsforskning

Alla kan bidra i arbetet med regeringsuppdraget

Från 27 maj fram till 8 juni kan du tipsa om vilka aktiviteter, nätverk, arenor och sammanhang som du vet redan finns. Registrera dig på den här webbsidan så kan du bidra till den inventering av aktiviteter och nätverk som ingår i uppdraget.

Den 27 maj hölls ett webbinarium där Petra Wallberg från Formas berättade mer om hur forskare kan bidra till Sveriges och FN:s årtionde för havsforskning.