Samrådsmöte med länsstyrelser

Möte om regeringsuppdraget om generellt stopp för bottentrålning i marina skyddade områden.

Datum

13 maj


Tid

Kl.13 - 15

Deltagare

HaV och länsstyrelser

Plats

Skype