Dialogmöte om fördelning av demersala fiskemöjligheter

Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett underlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och dels ett digitalt möte.

Datum

11 maj


Tid

09 - 12

Deltagare

Intressenter, experter och forskare.

Plats

Mötet sker digitalt. Vi återkommer med uppkopplingsdetaljer.