Restaurering i marin miljö

Välkommen till den fjärde konferensen i Sverige kring restaurering i marin miljö.

Strandkant

Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Deltagare

Konferensen riktar sig till länsstyrelser, kommuner, forskare och privata aktörer med intresse för åtgärder i marin miljö.

Datum

11 mars – 12 mars


Plats

Hasselbacken, Djurgården, Stockholm. Logi och resa på egen bekostnad.

Beskrivning

Nationell konferens om marin restaurering med fokus på biologisk återställning, ekologisk kompensation och fysisk restaurering i marin miljö.

Det blir spännande föredrag med presentationer av intressant kunskap från en rad olika projekt. Dagarna syftar till utbyte av erfarenheter, att informera, inspirera och att bilda en plattform och ett forum för fortsatt samarbete.

Kostnad

500 kr

Arrangörer

Länsstyrelsen i Stockholms län, samt Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med länsstyrelserna i Västerbotten, Kalmar, Blekinge och västra Götaland, Sveriges lantbruksuniversitet, samt Havsmiljöinstitutet (Östersjöcentrum).

Kontakt

Ingemar Andersson
Havs- och vattenmyndigheten
ingemar.andersson@havochvatten.se

Telefon: 010-698 62 46

Sonja Råberg
Länsstyrelsen i Stockholms län
sonja.raberg@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 15 43

Anmälan

Anmäl dig här till länsstyrelsen i Stockholms län, senast den 28 februari.