Välkommen till en dag om små avloppsanläggningar

Undrar du hur den nya vägledningen för prövning kommer att påverka dig i ditt arbete med små avloppsanläggningar? Eller är du intresserad av markretention och modeller för beräkningar av fosfor- och kvävebelastning på recipienter? Då ska du anmäla dig till vår dag om små avloppsanläggningar. Dagen riktar sig till bransch och andra intresserade.

Datum

5 mars

Tid

9.00-12.00 och 13.00-16.00, 5 mars 2020.

Deltagare

Förmiddagen har ett allmänt perspektiv och du får bland annat ta del av föredrag om retention och belastningsberäkningar.

Eftermiddagen riktar sig framförallt till branschen och handlar om HaV:s nya vägledning för prövning av små avloppsanläggningar (upp t.o.m. 200 pe) som vi publicerade under hösten 2019. Den nya vägledningen kan innebära ökade krav på vad som ska finnas med i ansökan om ett litet avlopp. Syftet är att säkerställa att nya anläggningar fungerar som avsett. Eftersom fastighetsägaren ofta tar hjälp av en entreprenör för att göra ansökan, så vill vi under eftermiddagen informera om vad vi anser en ansökan behöver innehålla för att tillstånd ska kunna ges. Vi vill också starta en diskussion om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att ansökningarna ska bli så fullständiga som möjligt. Vi presenterar även metoder för att bedöma grundvattennivån och skyddsavstånd till dricksvattentäkt.

Plats

Lokal Åskan, Havs- och vattenmyndigheten, Gullbergs strandgata 15, 411 04 Göteborg. Begränsat antal platser. Det går också bra att lyssna via Skype, länk skickas separat.

Kostnad

Dagen är kostnadsfri, lunch på egen bekostnad.

Program

Förmiddag

 • 9.00-9.30 Fika
 • 9.30-9.45 Introduktion till dagen, Mats Svensson HaV
 • 9.45- 10.05 Enskilda brunnar, David Eveborn SGU
 • 10.05- 10.35 Presentation av GIS-stödet för små avlopp och dess användning med avseende på retention, Länsstyrelsen Jönköping
 • 10.35-11.05 Markretention av fosfor från enskilda avlopp - en systematisk forskningssammanställning, Magnus Land Formas
 • 11.05-11.35 Belastningsberäkningar med avseende på små avlopp, Hanna Gustavsson HaV
 • 11.35-12.00 Diskussion: hur kan vi förbättra belastningsberäkningarna
 • 12.00-13.00 Lunch på egen bekostnad

Eftermiddag

 • 13.00-13.15 Syftet med och övergripande tankar om vägledningen, Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson HaV
 • 13.15- 13.45 Vad ska finnas med i en fullständig ansökan? Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson HaV
 • 13.45-14.30 Bedömning av grundvattennivå, David Eveborn SGU
 • 14.30-15.00 Fika
 • 15.00-15.45 Skyddsavstånd till dricksvattentäkt, David Eveborn SGU
 • 15.45-16.00 Nyheter och avslut, Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson HaV