Workshop: Metoder och verktyg för skogsskötsel vid våtmarker och vattendrag

Grip on Life bjuder in till workshop i Naturvårdsverkets lokaler den 20-21 januari.

Datum

20 januari – 21 januari


Tid

20 januari kl. 11.00 - 21 januari 15.00.

Deltagare

Berörda myndigheter och intressenter.

Plats

Naturvårdsverkets lokaler på Virkesvägen 2, Stockholm.

Om

Workshopen handlar om metoder och verktyg för skogsskötsel för bevarande och utveckling av våtmarker och vattendrag. Vi kommer att utbyta erfarenheter inom ämnet och se hur det går med uppbyggandet av demonstrationsslingor och -områden inom Grip on Lifes verksamhetsområde.