Välkomna till möte med SAMHAV

HaV bjuder in samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav) till möte i Stockholm den 7 februari.

Datum

7 februari


Tid

Kl. 10.00 – 15.00

Deltagare

Samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor består av 21 myndigheter för att förbättra samordningen mellan myndigheter med ansvar för havsmiljön.

Plats

Stockholm. Lokal meddelas i samband med utskick av dagordning.

Tema

Ekosystembaserad förvaltning – för framtidens fiske, hållbar utveckling och regional tillväxt

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.

När du skickar in din anmälan godkänner du att Havs- och vattenmyndigheten hanterar de personuppgifter du uppgett i formuläret. Uppgifterna kommer endast hanteras i arbete kopplat till mötet. På sidan Om personuppgifter kan du läsa mer om hur HaV hanterar personuppgifter.