Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vägledning

Nya rön om bästa möjliga teknik

Här hittar du en sammanställning av nya rön om bästa möjliga teknik för vattenkraften från 2015 och framåt.

Miljöåtgärder vid Herting vattenkraftverk i Ätran

Nya fiskpassagelösningar vid Herting vattenkraftverk i Ätran har markant förbättrat passagemöjligheterna för lax, ål och havsnejonöga. De nya passagelösningarna, en stor naturlik fiskväg och ett låglutande betagaller, illustrerar potentialen av att ersätta gamla passagelösningar med nya, utformade enligt rekommendationer om bästa möjliga teknik. Flyktöppningen, med ett flöde på 600 l/s, som är installerad i direkt
anslutning till betagallret, är den enda i Sverige med bevisat god
avledningseffektivitet för stor utlekt laxfisk (kelt).

Läs mer om projektet Herting här.

Dokumentation

  • Åtgärder vid Hertings vattenkraftverkPDF
    Dokumentet innehåller en sammanfattning av de åtgärder som genomförts vid Herting vattenkraftverk och är skriven av Daniel Helsing och Ingemar Alenäs (Falkenbergs kommun), Olle Calles (Karlstads universitet), Elisabeth Thysell och Hans Schibli (Länsstyrelsen i Hallands län) samt Niklas Egriell (Havs- och vattenmyndigheten).   
  • Från kraftverksdamm till brusande forsPDF - presentation av förstudie och uppföljning av åtgärder för förbättrad fiskpassage 2007-2015
  • Slutrapport HertingprojektetPDF – förstudie och uppföljning av åtgärder för förbättrad fiskpassage 2007-2015
  • HertingprojektetPDF - Positiva effekter för vandringsfisk i Ätran 2008-2017- med en historisk återblick
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vägledning