Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Sötvatten Undersökningstyper

Hydrogeologi

Undersökningstypen syftar till att upprätta en beskrivning av de hydrogeologiska förhållandena ur såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt och att utgöra underlag för validering av beräkningsmodeller

Om undersökningstypen

  • Senaste version: 1:1, uppdaterad 2016-12-02
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Sötvatten
  • Delprogram: Trend- och omdrevsstationer - grundvatten
  • Kategori: Grundvatten

Datavärdskap

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Sötvatten Undersökningstyper