Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenkraft Vattenverksamhet

Klinte vattenkraftverk i Solgenån

Tillstånd till ombyggnad av dammbyggnaden.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att tillståndet skulle förenas med villkor om minimitappning med hänsyn till en art som omfattades av bestämmelserna i 8 kap miljöbalken.

Mark- och miljööverdomstolen M 676-12 (2012-06-25)

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenkraft Vattenverksamhet