Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Toalettavlopp kan inte avledas till gödselbrunn

En dom från Mark- och miljööverdomstolen slår fast att det inte är förenligt med kraven som ställs i 9 kap 7 § miljöbalken att avleda orenat toalettavloppsvatten till gödselbrunn, trots att det endast är frågan om avledande från en personaltoalett som används sparsamt.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp