Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vägledning Tillsynsvägledning

Intressanta rättsfall

Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas.

Havs- och vattenmyndigheten deltar bland annat i tillståndsprocesser  enligt miljöbalken. Vi deltar i samråd, yttrar oss till mark- och miljödomstolen och har möjlighet att överklaga tillstånd.

På dessa undersidor presenterar vi ett urval av intressanta rättsfall där vi har yttrat oss eller som vi i övrigt tycker är intressanta.

Mark- och miljööverdomstolen publicerar sedan hösten 2012 domar på sin hemsida.

Domar kan även sökas fram via Domstolsverkets sida över vägledande avgöranden.

Rättsfall och yttranden

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vägledning Tillsynsvägledning