Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Blanketter Havs- och vattenmiljöanslaget

Blanketter för anslag 1:11

Här hittar du blanketter för redovisning av del- och slutrapporter inom havs- och vattenmiljöanslaget.

Blanketter för del- och slutrapportering för pågående projekt

Projekt som beviljats tidigare år ska använda vår blankett för slutrapportering om det inte finns andra villkor i beslutet. För fleråriga projekt gäller även att en delrapport ska skickas in i början av varje projektår. Det står i beslutet om bidrag vilka datum som del- och slutrapport ska skickas in.

Notera att ekonomisk rapportering sker i blanketterna och att en ekonomisk redovisning ska bifogas som bilaga.

  1. Blankett för delrapportering – Delrapportering för projekt finansierat av Havs- och vattenmiljöanslagetWord
  2. Anvisningar för blankett – DelrapporteringPDF
  3. Blankett för slutrapportering – Slutrapportering för projekt finansierat av Havs- och vattenmiljöanslagetWord
  4. Anvisningar för blankett – SlutrapporteringPDF
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Blanketter Havs- och vattenmiljöanslaget