Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag

Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Stiftelsen stödjer småskaliga insatser för restaurering av naturmässiga och kulturellt viktiga fågelmiljöer. Stöd ges också till insatser för arter med tydlig hotbild och inventering av arter i miljöer där kunskaperna är begränsade.

Stiftelsen Alvins fond förvaltas av Naturvårdsverket i samråd med Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Stiftelsen Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. 

Vem kan söka?

Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer. Naturvårdsverket hanterar stiftelsens ansökningar.

Exempel på insatser man kan få bidrag för i vattenmiljöer

  • återställning av öppna mossar
  • små våtmarker och fisktomma småvatten
  • röjningar av fågelskär
  • inventering av arter

Mer information finns hos Naturvårdsverket

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag